บริษัท แอคเคาท์มาย จำกัด
โทร 02-701-6752, 02-701-6973, 089-498-4816, 086-985-1614
 • th
 • รับทำบัญชีสมุทรปราการ
 • รับทำบัญชีสมุทรปราการ
 • รับทำบัญชีสมุทรปราการ
 • รับทำบัญชีสมุทรปราการ

รับทำบัญชีสมุทรปราการ

บริษัท แอคเคาท์มาย จำกัด

สำนักงาน : 02-701-6752, 02-701-6973

มือถือ : 089-498-4816, 086-985-1614

ติดตามข่าวสารจาก Accountmind

          Accountmind สำนักงานบัญชีของเราได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากลูกค้ามากว่า 30 ปี บริหารงานโดยผู้มีประสบการณ์ และผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีโดยตรง เราจึงรู้จริง รักษาผลประโยชน์ของลูกค้าได้ และยังมุ่งเน้นการบริการที่มีคุณภาพ ให้แก่ธุรกิจทุกขนาดในหลากหลายประเภท โดยให้บริการด้านบัญชีและภาษีอากรครบวงจร รวมถึงเป็นที่ปรึกษาปัญหาต่างๆ และยังช่วยท่านแก้ปัญหาจากองค์กรของภาครัฐอีกด้วย

          เราให้บริการรับทำบัญชีครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพ รับทำบัญชีสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียง รับทำภาษีอากร วางระบบบัญชี จดทะเบียนบริษัท จดห้างหุ้นส่วนจำกัด รับปิดงบ ปิดงบยื่นกรมสรรพากร ดูแลเรื่องภาษียื่นแบบ ทำบัญชี ปรึกษาภาษี ยื่นแบบประจำเดือน ปิดบัญชีประจำปี ตรวจสอบบัญชี เราให้บริการด้านบัญชีในราคาถูก บริการเป็นกันเอง หมดปัญหายุ่งยากในการทำบัญชีอีกต่อไป แค่คุณให้เราช่วยดูแล เรายินดีให้คำปรึกษาค่ะ

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
รับทําบัญชีสมุทรปราการ
รับทําบัญชีสมุทรปราการ
รับทําบัญชีสมุทรปราการ
รับทําบัญชีสมุทรปราการ
รับทําบัญชีสมุทรปราการ
รับทําบัญชีสมุทรปราการ
รับทําบัญชีสมุทรปราการ
รับทําบัญชีสมุทรปราการ
รับทําบัญชีสมุทรปราการ

ข้อดีของการจ้างเรา "แอคเคาท์มาย"

เราเป็นผู้เชียวชาญ มีใบประกาศรับรอง
เพื่อจัดการภาษีให้ธุรกิจคุณ

เราเชี่ยวชาญด้านการจัดการภาษี
คุณจะประหยัดภาษี ด้วยวิธีที่ถูกต้อง

เรามีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี
ในธุรกิจนี้ (ด้านบัญชีและภาษี)

เราตอบโจทย์ครบทุกอย่างของธุรกิจ
ด้วยราคามิตรภาพ

เราทำงานมีระบบ แบบมืออาชีพ
และเป็นคู่คิดลูกค้าฉันมิตร

เราเป็นมืออาชีพด้านการวางแผนภาษี

ข้อเด่นของเรา คือ เราวางแผนภาษีโดยผู้เชี่ยวชาญภาษี มีใบประกาศนียบัตรรับรอง

งานด้านบัญชีและการตรวจสอบบัญชี

♦ ให้คำปรึกษาวางระบบบัญชี

♦ จัดทำบัญชี สรุปผลการดำเนินงานขององค์กร

♦ เป็นตัวแทนจากกิจการในการเข้าพบและให้คำชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการต่างๆ

♦ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี

♦ ให้บริการชำระบัญชี

♦ ตรวจสอบและรับรองงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีภาษีอากร

♦ บริการวางแผนและให้คำปรึกษาธุรกิจ จัดทำงบประมาณ และ การคำนวณหาต้นทุนและราคาขาย

งานด้านทะเบียนธุรกิจและภาษีอากร

♦ บริการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลในรูปแบบบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบุคคลธรรมดา ­­ในรูปแบบของห้างร้าน

♦ บริการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงในหนังสือบริคณห์สนธิต่างๆ

♦ บริการจดทะเบียนแจ้งเลิกธุรกิจ

♦ บริการวางแผน จัดทำ และยื่นแบบเกี่ยวกับองค์กร

♦ บริการวางแผน จัดทำ และยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา ทั้งกลางปีและปลายปี

♦ เคลียร์ปัญหาสรรพากรทุกรูปแบบ ไม่มีค่าใช้จ่าย

งานด้านประกันสังคม

♦ บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคมของนายจ้าง และลูกจ้าง

♦ บริการจัดทำและนำส่งแบบเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน

♦ บริการจัดทำและนำส่งแบบเงินกองทุนทดแทนประจำปี

♦ ให้บริการแจ้งแก้ไขและเปลี่ยนแปลงการเข้า-ออกของพนักงาน

♦ ให้คำแนะนำและคำปรึกษาด้านประกันสังคมแก่กิจการ

บริษัท แอคเคาท์มาย จำกัด

ที่อยู่ : 44 ถ.ท้ายบ้าน ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ : 02-701-6752, 02-701-6973

โทรสาร : 02-701-6753

มือถือ : 089-498-4816, 086-985-1614

อีเมล : rattaacc@gmail.com

เว็บไซต์ : www.accountmind.com

บริการของเรา
รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, รับทำบัญชีสมุทรปราการ

บริการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลในรูปแบบบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นต้น

สอบถาม
บริการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ, รับทำบัญชีสมุทรปราการ

จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงในหนังสือบริคณห์สนธิต่างๆ เช่น ชื่อบริษัท ที่ตั้งบริษัท

สอบถาม
บริการจัดทำบัญชี, รับทำบัญชีสมุทรปราการ

บริการจัดทำบัญชี สรุปผลการดำเนินงานขององค์กรทุกเดือนและปิดงบการเงิน

สอบถาม
ให้คำปรึกษาวางระบบบัญชี, รับทำบัญชีสมุทรปราการ

บริการให้คำปรึกษาวางระบบบัญชี ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี

สอบถาม
บริการปิดงบการเงิน, รับทำบัญชีสมุทรปราการ

บริการจัดทำบัญชี ปิดงบการเงิน และสรุปผลการดำเนินงานขององค์กรทุกเดือน

สอบถาม
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี, รับทำบัญชีสมุทรปราการ

เรายินดีบริการให้คำปรึกษาวางระบบบัญชี ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี

สอบถาม
ให้บริการชำระบัญชี, รับทำบัญชีสมุทรปราการ

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี ให้บริการชำระบัญชี ตรวจสอบและรับรองงบการเงิน

สอบถาม
บริการตรวจสอบและรับรองงบการเงิน, รับทำบัญชีสมุทรปราการ

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีภาษีอากร พร้อมจัดทำรายงานงบการเงินครบชุด

สอบถาม
บริการจัดทำรายงานงบการเงิน, รับทำบัญชีสมุทรปราการ

ตรวจสอบและรับรองงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมจัดทำรายงานงบการเงินครบชุด

สอบถาม
บริการวางแผนและให้คำปรึกษาธุรกิจ, รับทำบัญชีสมุทรปราการ

วางแผนและให้คำปรึกษาธุรกิจ จัดทำงบประมาณ และการคำนวณหาต้นทุนและราคาขาย

สอบถาม
บริการจัดทำงบประมาณ, รับทำบัญชีสมุทรปราการ

บริการจัดทำบัญชี สรุปผลการดำเนินงานขององค์กรทุกเดือน และ ปิดงบการเงิน

สอบถาม
บริการคำนวณหาต้นทุนและราคาขาย, รับทำบัญชีสมุทรปราการ

บริการวางแผนและให้คำปรึกษาธุรกิจ จัดทำงบประมาณ และการคำนวณหาต้นทุน

สอบถาม
บริการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล, รับทำบัญชีสมุทรปราการ

ในรูปแบบบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบุคคลธรรมดา­­ในรูปแบบของห้างร้าน

สอบถาม
บริการจดทะเบียนแจ้งเลิกธุรกิจ, รับทำบัญชีสมุทรปราการ

บริการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล จดทะเบียนแจ้งเลิกธุรกิจ จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ

สอบถาม
บริการวางแผนด้านภาษีองค์กร, รับทำบัญชีสมุทรปราการ

บริการวางแผน จัดทำ และยื่นแบบ เกี่ยวกับองค์กร เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

สอบถาม
บริการยื่นแบบภาษีองค์กร, รับทำบัญชีสมุทรปราการ

บริการยื่นแบบการประมาณการภาษีนิติบุคคลกลางปี และ ภาษีนิติบุคคลปลายปี เป็นต้น

สอบถาม
บริการวางแผนภาษีบุคคลธรรมดา, รับทำบัญชีสมุทรปราการ

บริการวางแผน จัดทำ และยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา ทั้งกลางปี และ ปลายปี

สอบถาม
บริการจัดทำภาษีบุคคลธรรมดา, รับทำบัญชีสมุทรปราการ

บริการวางแผน จัดทำ และยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา ทั้งกลางปี และ ปลายปี

สอบถาม
บริการยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา, รับทำบัญชีสมุทรปราการ

บริการวางแผน จัดทำ และยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา ทั้งกลางปี และ ปลายปี

สอบถาม
รับเคลียร์ปัญหาสรรพากร, รับทำบัญชีสมุทรปราการ

บริการเคลียร์ปัญหาสรรพากรทุกรูปแบบ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

สอบถาม
ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท:
บริษัท แอคเคาท์มาย จำกัด
ผู้ติดต่อ:
คุณเมี่ยง
ที่อยู่:
44 ถนนท้ายบ้าน
ตำบล:
ปากน้ำ
อำเภอ/เขต:
เมืองสมุทรปราการ
จังหวัด:
สมุทรปราการ
ประเทศ:
ไทย
รหัสไปรษณีย์:
10270
โทรศัพท์:
02-701-6752
02-701-6973
โทรสาร:
02-701-6753
มือถือ:
089-498-4816
086-985-1614
เว็บไซต์:
www.accountmind.com
อีเมล์:
rattaacc@gmail.com
ไลน์ไอดี: