บริษัท แอคเคาท์มาย จำกัด
โทร 02-701-6752, 02-701-6973, 089-498-4816, 086-985-1614
  • th

ข้อมูลข่าวสาร ปี 2565


ข้อมูลข่าวสาร ปี 2565

ข้อมูลข่าวสาร ปี 2565

♦ การบันทึกบัญชีสำหรับการขายของใน Shopee/Lazada...

♦ การเฉลี่ยภาษีซื้อ...

♦ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง...

♦ ค่าเดินทางพนักงานที่เบิกเป็นค่าใช้จ่าย...

♦ การจ่ายเงินปันผล...

♦ การตรวจนับสินค้าคงเหลือให้ถูกต้อง...

♦ ภาษีป้าย...