บริษัท แอคเคาท์มาย จำกัด
โทร 02-701-6752, 02-701-6973, 089-498-4816, 086-985-1614
  • th

เกี่ยวกับเรา


เกี่ยวกับเรา

บริษัท แอคเคาท์มาย จำกัด

สำนักงาน : 02-701-6752, 02-701-6973

มือถือ : 089-498-4816, 086-985-1614

ติดตามข่าวสารจาก Accountmind

Accountmind สำนักงานบัญชีของเราได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากลูกค้ามากว่า 30 ปี บริหารงานโดยผู้มีประสบการณ์ และผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีโดยตรง เราจึงรู้จริง รักษาผลประโยชน์ของลูกค้าได้ และยังมุ่งเน้นการบริการที่มีคุณภาพ ให้แก่ธุรกิจทุกขนาดในหลากหลายประเภท โดยให้บริการด้านบัญชีและภาษีอากรครบวงจร รวมถึงเป็นที่ปรึกษาปัญหาต่างๆ และยังช่วยท่านแก้ปัญหาจากองค์กรของภาครัฐอีกด้วย

เราให้บริการรับทำบัญชีครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพ รับทำบัญชีสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียง รับทำภาษีอากร วางระบบบัญชี จดทะเบียนบริษัท จดห้างหุ้นส่วนจำกัด รับปิดงบ ปิดงบยื่นกรมสรรพากร ดูแลเรื่องภาษียื่นแบบ ทำบัญชี ปรึกษาภาษี ยื่นแบบประจำเดือน ปิดบัญชีประจำปี ตรวจสอบบัญชี เราให้บริการด้านบัญชีในราคาถูก บริการเป็นกันเอง หมดปัญหายุ่งยากในการทำบัญชีอีกต่อไป แค่คุณให้เราช่วยดูแล เรายินดีให้คำปรึกษาค่ะ

ข้อดีของการจ้างเรา "แอคเคาท์มาย"

เราเป็นผู้เชียวชาญ มีใบประกาศรับรองเพื่อจัดการภาษีให้ธุรกิจคุณ

เราเชี่ยวชาญด้านการจัดการภาษี คุณจะประหยัดภาษี ด้วยวิธีที่ถูกต้อง

เรามีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ในธุรกิจนี้ (ด้านบัญชีและภาษี)

เราตอบโจทย์ครบทุกอย่างของธุรกิจด้วยราคามิตรภาพ

เราทำงานมีระบบ แบบมืออาชีพ และเป็นคู่คิดลูกค้าฉันมิตร

เราเป็นมืออาชีพด้านการวางแผนภาษี

ข้อเด่นของเรา คือ เราวางแผนภาษีโดยผู้เชี่ยวชาญภาษี มีใบประกาศนียบัตรรับรอง

รับทำบัญชี - ปิดงบการเงิน (ครบวงจร) เริ่มต้น 2,500 บาท ปรึกษาฟรี!

รับตรวจสอบบัญชี เริ่มต้น 5,000 บาท

จดเลิกบริษัท/ห้าง (รวมค่าธรรมเนียมแล้ว) 8,000 บาท

ปิดงบเปล่า (รวมค่าทำบัญชีและสอบบัญชีแล้ว) 8,900 บาท

งานด้านบัญชีและการตรวจสอบบัญชี

♦ ให้คำปรึกษาวางระบบบัญชี

♦ จัดทำบัญชี สรุปผลการดำเนินงานขององค์กร

♦ เป็นตัวแทนจากกิจการในการเข้าพบและให้คำชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการต่างๆ

♦ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี

♦ ให้บริการชำระบัญชี

♦ ตรวจสอบและรับรองงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีภาษีอากร

♦ บริการวางแผนและให้คำปรึกษาธุรกิจ จัดทำงบประมาณ และ การคำนวณหาต้นทุนและราคาขาย

งานด้านทะเบียนธุรกิจและภาษีอากร

♦ บริการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลในรูปแบบบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบุคคลธรรมดา ­­ในรูปแบบของห้างร้าน

♦ บริการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงในหนังสือบริคณห์สนธิต่างๆ

♦ บริการจดทะเบียนแจ้งเลิกธุรกิจ

♦ บริการวางแผน จัดทำ และยื่นแบบเกี่ยวกับองค์กร

♦ บริการวางแผน จัดทำ และยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา ทั้งกลางปีและปลายปี

♦ เคลียร์ปัญหาสรรพากรทุกรูปแบบ ไม่มีค่าใช้จ่าย

งานด้านประกันสังคม

♦ บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคมของนายจ้าง และลูกจ้าง

♦ บริการจัดทำและนำส่งแบบเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน

♦ บริการจัดทำและนำส่งแบบเงินกองทุนทดแทนประจำปี

♦ ให้บริการแจ้งแก้ไขและเปลี่ยนแปลงการเข้า-ออกของพนักงาน

♦ ให้คำแนะนำและคำปรึกษาด้านประกันสังคมแก่กิจการ

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  
รับทําบัญชีสมุทรปราการ
รับทําบัญชีสมุทรปราการ
รับทําบัญชีสมุทรปราการ
รับทําบัญชีสมุทรปราการ
รับทําบัญชีสมุทรปราการ
รับทําบัญชีสมุทรปราการ
รับทําบัญชีสมุทรปราการ
รับทําบัญชีสมุทรปราการ
รับทําบัญชีสมุทรปราการ