บริษัท แอคเคาท์มาย จำกัด
โทร 02-701-6752, 02-701-6973, 089-498-4816, 086-985-1614
  • th

จ้างงานผู้สูงอายุ หักค่าใช้จ่าย 2 เท่า


จ้างงานผู้สูงอายุ หักค่าใช้จ่าย 2 เท่า

จ้างงานผู้สูงอายุ หักค่าใช้จ่าย 2 เท่า

มีเงื่อนไขดังนี้

• ต้องเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

• จ้างงานผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

• ผู้สูงอายุต้องเป็นลูกจ้างของบริษัทอยู่ก่อนแล้ว

• เงินค่าจ้างรายเดือนในส่วนที่ไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท

• เฉพาะรายจ่ายจากการจ้างผู้สอบอายุที่ไม่เกิน 10% ของจำนวนลูกจ้างทั้งหมด

• ต้องไม่เป็นกรรมการ หรือ ผู้ถือหุ้น ของ บริษัทฯ

• ได้สิทธิตั้งแต่รอบปี 2559

 

 

อ้างอิง www.rd.go.th