บริษัท แอคเคาท์มาย จำกัด
โทร 02-701-6752, 02-701-6973, 089-498-4816, 086-985-1614
  • th

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ออกแทน)


ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ออกแทน)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ออกแทน) เขียนหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร?

♦ สำหรับผู้ประกอบการ (นิติบุคคล) ที่จ่ายค่าบริการแล้วไม่สามารถที่จะหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ เนื่องจากผู้ให้บริการไม่ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่าย ส่งผลทำให้ผู้ประกอบการจะต้องควักเงินเพื่อนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กับกรมสรรพากรแทนผู้มีเงินได้

♦ ในการเขียนหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เมื่อออกภาษีหัก ณ ทีจ่ายแทนผู้ให้บริการนั้นจะมีวิธีการเขียนทั้งหมด 2 วิธีด้วยกันไปดูพร้อมกันเลย