บริษัท แอคเคาท์มาย จำกัด
โทร 02-701-6752, 02-701-6973, 089-498-4816, 086-985-1614
  • th

เหตุอันควรการประมาณการกลางปี


เหตุอันควรการประมาณการกลางปี

เหตุอันควรการประมาณการกลางปี

การที่จะประมาณการกลางปีให้ไม่โดนค่าปรับ มีวิธีง่าย ๆ ตาม คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.50/2537 คือ การที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จัดทำประมาณการกำไรสุทธิและยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีครึ่งปีไว้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้ว

พูดง่ายๆ คือ ปีที่แล้วเสียภาษีทั้งปีไว้เท่าไหร่ กลางปีนี้ ให้เสียไว้ให้มากกว่าครึ่งนึงของที่เสียปีก่อน เท่านี้ก็เข้าเหตุอันควรแล้วค่ะ